Jump to content

Zalgiris Arena, Kaunas, Lithuania -- 23 May 2016 : Reports/Pics/Vids


Kumazzz

Recommended Posts

banderalituania.gifLithuania !!
 
========
REPORTS
========

 
 
 
======
 PICS
======

 
 
=====
 VIDS
=====
 tiibet

 

 
======
MEDIA
======

Edited by Kumazzz
updating
 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

KAS vyksta.lt

 

Kauno „Žalgirio“ arenoje MIKA su gerbėjais dainavo „Big Girl“

 

Lietuvių kalba post-18723-0-76644700-1464124597.gif

 

 

 

Pirmadienį Kauno „Žalgirio“ arenoje debiutavo pasaulinio garso dainininkas MIKA. Britų atlikėjas čia pasirodo su naujausiu, 2015 m. birželį išleistu ketvirtuoju studijiniu albumu „No Place in Heaven“.

 

Lietuvoje jis lankosi jau antrą kartą, 2010 m. MIKA pasirodė Jūros šventėje Klaipėdoje

 

Į Kauną su mama ir keturiasdešimties žmonių: 5 muzikantų bei techninio personalo komanda jis atvyko šiandien. Vakar atlikėjęs koncertavo Rygoje.

MIKA (32 m.), kurio tikrasis vardas Michael Holbrook Penniman Jr., scenoje pasirodė 21 val., valandą, prieš tai scenoje dainavo su žvaigžde keliaujantis seserų Coco ir Holly Chant duetas – „XYLAROO“, kilęs iš Papua Naujosios Gvinėjos. Merginos ant scenos ilgai neužsibuvo, padainavusios apie pusvalandį ir palydėtos vangiomis ovacijomis – nukeliavo ilsėtis.

Šou prasideda

 

Vos pasirodžius MIKA – salė ošia. Jis pasisveikina lietuviškai: „Labas vakaras!“. Nukrenta užsklanda ir pasimato gan kuklios dekoracijos – vaizduojami daugiaaukščiai pastatai, o pačiame centre stovi vartai, jų viršuje kabo užrašas „Heaven“ (angl. k. dangus), kairėje šviečia užrašas „Paradise“ (angl. k. rojus). Salė nėra sausakimša, tačiau šokių aikštelė pirmame aukšte – beveik užpildyta. Žiūrovų  tarpe – daugiausiai jaunimo, mažiausi gerbėjai – vos poros metų.

Jau per pirmą dainą „Big Girl“ salė pritaria, išdygsta rankų miškas, linguoja ir garbesnio amžiaus publika. MIKA betarpiškai bendrauja su žiūrovais. Žavųjį atilkėją puošia klasikinis juodas frakas ir kelnės bei balti marškiniai, išsiskirianti detalė – blizgantys mėlyni bateliai. Tačiau, po pirmos dainos frakas skrieja į užkulisus. Po trijų dainų MIKA užgroja pianinu ir linksmos melodijos dainą, kiek ironizuodamas, ją skiria: „Labai, labai piktiems žmonėms“.

Atlikdamas hitą „Relax, Take It Easy“ – MIKA kunkuliuoja energija, energingai šoka ir taip išjudina dar sustingusius žiūrovus.

Daina  „Lollipop“ sulaukia audringo žiūrovų pageidavimo pakartoti: salė griausmingai ploja, šūkauja ir trypiai kojomis, MIKA pakomentuoja: „Tai ne kaip koncertas, o tiesiog smagus laikas kartu. Paskutinį kartą taip jaučiausi gal prieš 10 metų, tas jausmas nerealus, ačiū jums!“

Kalbinti klausytojai komentuoja: „Pažiūrėkite į jį scenoje – jis tiesiog „kaifuoja“, pasirodymas puikus, visi geros nuotaikos!“

 

Prašymų sąraše – 80 rankšluosčių

Atlikėjo komanda organizatorių prašė parūpinti 80 rankšluosčių, persirengimo kambariuose pageidavo ekologiškų vaisių ir daržovių, humuso, alkoholinių ir gaiviųjų gėrimų bei kramtomosios gumos.

Organizatoriai tikino, kad žinomas atlikėjas nebuvo įnoringas ir specialių pageidavimų nepateikė.

 

Kelias į išgarsėjimą

Būsima žvaigždė MIKA baigė prestižinę Vestminsterio mokyklą ir Karališkajį muzikos koledžą. Jo vardą pasaulis pradėjo linksniuoti 2006 m. , dienos šviesą išvydus singlui „Relax, Take It Easy“, o sėkmę užtvirtino 2007 m. hitas „Grace Kelly”. Debiutinis albumas „Life in Cartoon Motion“ žaibiškai tapo Nr.1 Didžiojoje Britanijoje ir dar vienuolikoje kitų šalių.

Mika bendradarbiavo su žvaigždėmis Pharrel Williams, Ariana Grande, Nick Littlemore ir kt.

Atlikėjas yra pardavęs daugiau kaip 10 milijonų įrašų kopijų 32 pasaulio šalyse. Jo apdovanojimų sąraše – „Vodafone“, „Virgin Media“,  „Q Magazine“, Britų muzikos apdovanojimai, „Ivor Novello“ premija ir daugelis kitų. Šiuo metu MIKA teisėjauja šou „X faktorius“ Italijoje ir o Prancūzijoje yra projekto „Balsas“

 

 

 

Google translator :uk:

 

 

Kaunas Zalgiris arena MIKA with fans sang "Big Girl"

Monday Kaunas Zalgiris arena debut in the world-famous singer MIKA. British singer appears here with the most recent, in 2015. issued June fourth studio album "No Place in Heaven."

Lithuania it is the second time in 2010. MIKA proved Sea Festival in Klaipeda.

In Kaunas with mom and forty people: 5 musicians and technical staff of the team he came today. Yesterday the singer performed in Riga.

MIKA (32 m.), Whose real name is Michael Holbrook PENNIMAN Jr., appeared on the stage 21 hrs., An hour before the stage singing with the star traveling sisters Coco and Holly Chant duo - XYLAROO "comes from Papua New Guinea. Girls on stage long neužsibuvo, padainavusios about half an hour and escorted vangiomis applause - went to rest.

The show begins

Just the appearance of Mika - Hall ošia. He greets Lithuanian: "Good evening!". Drops wallpaper and pasimato relatively modest decorations - represented in multi-storey buildings, and in the very center stands the gate, hanging them above the inscription "Heaven" (Eng. K. Sky), left shines the inscription "Paradise" (Eng. K. Paradise). The hall is not crowded, but the dance floor on the ground floor - almost full. The crowd - mostly young people, and the smallest fans - just a couple of years.

Already during the first song "Big Girl" Hall agrees germinate hand forest swing and the somewhat older petanque audience. MIKA directly interact with the audience. Žavųjį atilkėją decorated with classic black tuxedo and white shirt and pants, distinctive detail - shiny blue shoes. However, after the first song of the evening dress swing behind the scenes. After three songs MIKA began to play the piano and funny ringtones song, how much irony, to be "very, very angry people."

In carrying out the hit "Relax, Take It Easy - MIKA bustling with energy, vigorous dancing and so stirs still stagnating audience.

The song "Lollipop," receives a turbulent crowd wish to repeat: the hall with a thunderous clap, shout and stomp their feet, MIKA comments on: "It's not like a concert, and just a fun time together. The last time I felt so maybe 10 years ago, the feeling unreal, thank you! "

The interviewed students commented: "Look at him on stage - it just" kaifuoja, great performance, all in a good mood! "

The list of requests - 80 towels

Artist's organizers asked to provide 80 towels, locker rooms wanted organic fruits and vegetables, humus, alcoholic and soft drinks and chewing gum.

The organizers said that the singer has been known for the whimsical and special requests failed.

The road to fame in

Future star MIKA graduated from the prestigious Westminster School and the Royal College of Music. His name in the world began to decline in 2006. , Seeing the light of day single, "Relax, Take It Easy", and then fix the success of 2007. hit "Grace Kelly." The debut album "Life in Cartoon Motion" instantly became No. 1 in the UK, and in eleven other countries.

Mika worked with stars Pharrel Williams, Ariana Grande, Nick Littlemore and others.

The performer has sold more than 10 million records copies in 32 countries. His list of awards - Vodafone, Virgin Media, Q Magazine, the British Music Awards, Ivor Novello Award and many others. Currently MIKA judged show "X Factor" in Italy and in France the project "Voice"

 

Pics

 

 

post-18723-0-94341400-1464038213_thumb.jpg

post-18723-0-99654500-1464038180_thumb.jpg

post-18723-0-85777300-1464038145_thumb.jpg

post-18723-0-63999700-1464038122_thumb.jpg

post-18723-0-54555800-1464037910_thumb.jpg

post-18723-0-49616500-1464038001_thumb.jpg

post-18723-0-32665500-1464038049_thumb.jpg

post-18723-0-50718900-1464037558_thumb.jpg

post-18723-0-68698200-1464037602_thumb.jpg

post-18723-0-18461800-1464037743_thumb.jpg

post-18723-0-90955500-1464037965_thumb.jpg

post-18723-0-72871000-1464038082_thumb.jpg

post-18723-0-44896400-1464037389_thumb.jpg

post-18723-0-88470000-1464037348_thumb.jpg

post-18723-0-88400200-1464037351_thumb.jpg

post-18723-0-87755200-1464037419_thumb.jpg

post-18723-0-15642200-1464037447_thumb.jpg

post-18723-0-78030500-1464037449_thumb.jpg

post-18723-0-18977500-1464037520_thumb.jpg

post-18723-0-20721300-1464037484_thumb.jpg

post-18723-0-66651400-1464037487_thumb.jpg

post-18723-0-04052500-1464037555_thumb.jpg

post-18723-0-16200500-1464037836_thumb.jpg

post-18723-0-53016600-1464037781_thumb.jpg

post-18723-0-04691300-1464037807_thumb.jpg

post-18723-0-54555800-1464037910_thumb.jpg

post-18723-0-97392700-1464036892_thumb.jpg

post-18723-0-97177600-1464036924_thumb.jpg

post-18723-0-46853900-1464037297_thumb.jpg

post-18723-0-42490100-1464037301_thumb.jpg

post-18723-0-71677300-1464037312_thumb.jpg

post-18723-0-06745300-1464037318_thumb.jpg

 

 

 

Edited by Kumazzz
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Kauno diena

http://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/menas-ir-pramogos/dainininko-mikos-komanda-jau-kaune-751168

2016-05-23 09:08:00

 

Dainininko Mikos komanda – jau Kaune

 

Lietuvių kalba post-18723-0-24696400-1464123468.gif

 

 

Šį vakarą „Žalgirio“ arenoje koncertuosiančio populiaraus britų atlikėjo ir dainų kūrėjo Mikos komanda – jau Kaune! Keturiasdešimties žmonių kolektyvas paryčiais atvyko po vakar vykusio koncerto kaimyninėje Latvijoje.

 

Grupė atkeliavo miegamaisiais autobusais, juos lydėjo ir sunkvežimiai su visa koncertui reikalinga garso ir apšvietimo įranga. Pats Mika atvyks į „Žalgirio“ areną tiesiai iš Rygos jau gerokai po pietų, kartu su savo mama. Ypatingų pageidavimų organizatoriams atlikėjo vadyba nepateikė, tik prašė parūpinti 80 rankšluosčių, į persirengimo kambarius patiekti ekologiškų vaisių ir daržovių, humuso, alkoholinių ir gaiviųjų gėrimų, o taip pat kramtomosios gumos.

Koncertas prasidės 20 val., prieš Mikos pasirodymą scenoje matysime duetą „XYLAROO“. Kartu su atlikėju keliaujančią grupę sudaro seserys Coco ir Holly Chant, kilusios iš Papua Naujosios Gvinėjos, tačiau šiuo metu gyvenančios ir kuriančios Rytų Londone.

Tarptautine muzikos sensacija vadinamas Mika arba Michael Holbrook Penniman Jr. (toks tikrasis dainininko vardas) gimė 1983 m. Beirute, libanietės ir amerikiečio šeimoje. Kai jam tebuvo vieneri, iš karo kamuojamo Libano būsimos žvaigždės šeima persikėlė gyventi į Paryžių, o kai berniukui sukako devyneri – išsikraustė į Londoną. Čia Mika mokėsi prestižinėje Vestminsterio mokykloje ir Karališkajame muzikos koledže.

Svaigios karjeros startu jam tapo 2006 m. išleistas singlas „Relax, Take It Easy“, o sėkmę užtvirtino 2007 m. milžiniško populiarumo sulaukęs hitas „Grace Kelly”. Singlas buvo parduotas daugiau kaip 3 milijonų egzempliorių tiražu, o debiutinis albumas „Life In Cartoon Motion“ akimirksniu tapo Nr.1 Didžiojoje Britanijoje ir dar vienuolikoje kitų šalių. Antrasis studijinis albumas „The Boy Who Knew Too Much“ pateko į dešimtukus daugelyje šalių, o trečiajame „The Origin of Love“ Mika bendradarbiavo su tokiomis žvaigždėmis kaip Pharrel Williams, Ariana Grande, Nick Littlemore, ir kitais.

Vaizdo klipas „The Popular Song“ duete su Ariana Grande, Amerikos „Nickelodeon“ sensacija, internete jau yra peržiūrėtas daugiau kaip 118 milijonų kartų. Naujausias, jau ketvirtas, studijinis dainininko albumas „No Place in Heaven“ pasirodė 2015 m. birželio 15 d., daugelyje šalių iškart pateko į hitų „Top – 10“, o Italijoje jau tapo auksiniu.

Mika ne kartą buvo nominuotas prestižiniams apdovanojimams, kurių ne vieną laimėjo – tai „World Music Awards“, „Grammy“, „MTV Awards“ Europoje, Azijoje, Australijoje ir Japonijoje, „Capital Radio Awards“, „Vodafone“, „Virgin Media“,  „Q Magazine“, Britų muzikos apdovanojimai, „Ivor Novello“ premija ir daugelis kitų. Dainininkas taip pat yra vieno svarbiausių Prancūzijos apdovanojimų – Literatūros ir menų ordino – kavalierius.

Šiuo metu MIKA teisėjauja šou „X faktorius“ Italijoje ir yra prancūziško projekto „Balsas“ mokytojas. Atlikėjas yra pardavęs daugiau kaip 10 milijonų įrašų kopijų 32 pasaulio šalyse.

Dainininkas kilęs iš didelės šeimos ir turi vieną brolį bei tris seseris. Viena iš seserų – Yasmin, kurianti DaWack kūrybiniu slapyvardžiu – yra mados dizainerė, ji taip pat yra dviejų pirmųjų brolio albumų viršelių autorė. Be anglų, Mika dar laisvai kalba prancūzų, ispanų ir italų kalbomis, supranta Libano arabų kalbos dialektą. Nors atlikėjas devynerius metus studijavo mandarinų kalbą, kol kas nėra tobulai jos įvaldęs, skirtingai nuo savo trijų seserų, kurios laisvai ja bendrauja.

2010 m. Mika pirmą kartą lankėsi Lietuvoje ir surengė nepamirštamą pasirodymą Jūros šventės metu. Koncertas vyko Klaipėdos kruizinių laivų terminale ir tūkstančiai gerbėjų iki šiol puikiai prisimena spalvingą ir beprotiškai ekspresyvų charizmatiškojo atlikėjo šou.

 

 

 

Google translator :uk:

 

 

The singer Mika team - already in Kaunas

 

This evening Zalgiris arena koncertuosiančio popular British artist and songwriter Mika team - already in Kaunas! Forty people team arrived after dawn yesterday, held a concert in neighboring Latvia.

The group came bedrooms buses, and trucks were accompanied with all the necessary concert sound and lighting equipment. The Mika will come to Zalgiris arena directly from Riga is already well in the afternoon, along with his mother. Special requests organizers artist management has not only asked to provide 80 towels in the locker rooms serving organic fruits and vegetables, humus, alcoholic and soft drinks, as well as chewing gum.

The concert will start in 20 hours. Before Mika appearance on stage will see the duo "XYLAROO. Together with the artist traveling group consists of sisters Coco and Holly Chant originating from Papua New Guinea, but currently living and creating in east London.

International music sensation known as Mika or Michael Holbrook PENNIMAN Jr. (The singer's real name) was born in 1983. In Beirut, Lebanese and American families. When he was only one, the embattled Lebanese war of the future stars of the family moved to Paris, and when the boy was nine - moved to London. Here Mika studied at the prestigious Westminster School and the Royal College of Music.

Intoxicating Career Starts he became in 2006. released single, "Relax, Take It Easy", and then fix the success of 2007. the huge popularity reached the hit "Grace Kelly." The single has sold more than 3 million copies, and the debut album "Life In Cartoon Motion" instantly became No. 1 in the UK, and in eleven other countries. The second studio album, The Boy Who Knew Too Much "hit the top ten in many countries, and the third," The Origin of Love "Mika worked with stars such as Pharrel Williams, Ariana Grande, Nick Littlemore, and others.

Music Video "The Best Song" duet with Ariana Grande, American Nickelodeon sensation on the Internet already has had more than 118 million times. The newest, the fourth, the singer's studio album "No Place in Heaven" appeared in 2015. 15 June., in many countries at once got to hit the Top - 10 ", while Italy has become the gold.

Mika has repeatedly been nominated for the prestigious award, which no one won - this is the "World Music Awards, Grammys, MTV Awards in Europe, Asia, Australia and Japan," Capital Radio Awards, Vodafone, Virgin Media "Q Magazine, the British music Awards, Ivor Novello Award and many others. The singer is also one of the most important French award - the Order of Arts and Literature - Honour.

Currently MIKA judged show "X Factor" in Italy and the French project "Voice" teacher. The performer has sold more than 10 million records copies in 32 countries.

The singer comes from a large family and has one brother and three sisters. One of the sisters - Yasmin, creating DaWack creative pseudonym - is a fashion designer, she is also the brother of the first two albums of covers of the author. In English, Mika still speaks fluent French, Spanish and Italian, understands the Lebanese Arabic dialect. Although the singer for nine years studying Mandarin language is not yet perfectly mastered her, unlike her three sisters, who are fluent in that interaction.

2010. Mika visited Lithuania for the first time and held a memorable performance during the Sea Festival. The concert was held in Klaipeda cruise ship terminal and thousands of fans so far has vivid memories of the colorful and wildly expressive charismatic performer show.

 

These pics were taken at Riga on yesterday

 

PICS

27168319846_debdcf3015_b.jpg

 

26597072703_ef9820f2ef_b.jpg

 

27168319076_c70ffa25b0_b.jpg

 

26597073453_7feb8428e3_b.jpg

 

Edited by Kumazzz
updaing
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Kauno diena

 

„Žalgirio“ arenoje siautėjo britų atlikėjas Mika

 • 2016-05-23 22:02:00
Lietuvių kalba post-18723-0-49752700-1464123629.gif

 

Šiandien „Žalgirio” arenoje koncertavo ekscentriškasis britų atlikėjas ir dainų kūrėjas Mika. Šis koncertas yra įtrauktas į pasaulinį gastrolių turą, kurio metu dainininkas pristato savo naujausią albumą „No Place in Heaven“.

Šis naujausias, jau ketvirtas, studijinis dainininko albumas pasirodė 2015 m. birželio 15 d. ir daugelyje šalių iškart pateko į hitų „Top – 10“, o Italijoje netgi tapo auksiniu. Atlikėjas jau yra pardavęs daugiau kaip 10 milijonų įrašų kopijų 32 pasaulio šalyse. Dainininkas taip pat yra vieno svarbiausių Prancūzijos apdovanojimų - Literatūros ir menų ordino - kavalierius.

Pirmą kartą Mika Lietuvoje lankėsi 2010 metais, kuomet surengė nepamirštamą pasirodymą Jūros šventės metu. Iki šiol ten buvę gerbėjai puikiai pamena šį spalvingą, kupiną energijos ir beprotiškai ekspresyvų atlikėjo šou.

Šiandienos koncertas – ne išimtis. Dainininko pasirodymas buvo toks, koks ir jis pats yra: išskirtinis, nuolat švytintis spalvomis, geromis emocijomis bei energija ir entuziazmu. Šis ekspresyvus šou pakerėjo ne tik savo muzikine puse, tačiau ir vizualine. Mika yra plačiai žinomas už savo profesionalų sceninį pasiruošimą, išskirtinę energiją, atsidavimą publikai ir išties nuoširdų ryšį su klausytojais.

Tai puikiai jautėsi ir koncerto metu, kai gerbėjai noriai, visu balsu, pritariamai dainavo kartu su atlikėju tiek gerai žinomas dainas, kurios jau tapo dainininko hitais, tiek naujas dainas, kurios atspindi jo nuoseklų tobulėjimą.

Scenos išpildymas buvo itin profesionalus: nuolat besikeičiančios spalvos, dekoracijos, kurios įkūnijo rojaus vartus, įsiterpusius tarp miesto dangoraižių. Dangaus bei Dievo elementą puikiai atskleidė ryškūs užrašai „Rojus“.

Koncerto pradžioje atlikėjas lietuviškai pasisveikino ir, kreipdamasis į Dievą malda, pradėjo kalbėti, kad mes turėtume visus priimti, nepaisant mūsų kultūrinių skirtumų.

Pasirodymas prasidėjo daina „Big girl you’re beautiful“, kuri klausytojus akimirksniu nuteikė itin pozityviai ir privertė šokti ir dainuoti kartu. Rodos, buvome perkelti iš „Žalgirio“ arenos į tikrą muzikinį rojų, kuriame kiekvienas iš mūsų laukiamas bei laimingas.

„Vienas dalykas mus apnuogina labiau nei nuogumas – dainavimas. Leiskite man parodyti jums save, kad jūs galėtumėte man parodyti, kas esat“, – tarė atlikėjas, pridurdamas, jog yra lankęsis tiek Vilniuje, tiek Klaipėdoje ir kad atėjo jam metas pažinti Kauną, o mums – vienas kitą.

Mika koncerto metu atidavė visą savo energiją publikai bei darsyk įtikino klausytojus, kad jis tikras profesionalas. Sceninis artistiškumas bei nuolatiniai šokių judesiai, sujungti su besikeičiančiomis natomis ir šviesomis pajungė kiekvieną klausytoją į jo rojaus šou.

Atlikdamas dainą „Grace Kelly“ Mika netgi pradėjo groti pianinu, iš kurio akimirksniu iššovė tūkstančiai konfeti blizgučių, kurie paliko kiekvieną klausytoją su šypsena veide.

„Dainuokite lyg jūs paskutiniai žmonės planetoje, rėkiantys toli nuo visų kitų, dainuojantys be jokios gėdos“, – kvietė atlikėjas, priversdamas dainuoti net labiausiai abejingus atliekant dainą „Underwater“.

Grojant tik pianinu bei jo paviršiumi lyg būgnu, šis parodė išskirtinį požiūrį tiek į muziką, tiek į jos išpildymą. Tokiu būdu atgaivinant iš naujo jo hitą „Lollipop“.

Koncertu mėgavosi ne tik suaugę, tačiau ir mažieji klausytojai, kurie negalėjo nustygti vietoje. Reginys buvo ypatingas visiems. Kaip minėjo pats atlikėjas, nepaisant mūsų visų skirtumų. Auditorijos plojimai bei švilpimas paliko dainininką be žado. Arenoje girdėjosi trypimo bangos. O tribūnos drebėjo nuo šokančiųjų skaičiaus.

„Tai neatrodo kaip koncertas. Atrodo, jog mes tiesiog gerai leidžiame laiką“, – juokėsi dainininkas. „Kai gastroliuoji daugiau nei dešimt metų, kartais tai būna koncertas, kartais – kažkas daug daugiau, ačiū jums už tai“, – tęsdamas dėkojo Mika.

Viena iš įsimintiniausių dainų „Happy ending“ privertė visus klausytojus dainuoti iš širdies. Po jos atlikimo Mika atsiklaupė prieš publiką ir pakartojo visų mėgstamos dainos priedainį, po kurio publika šėlo it išprotėjusi.

Atliekant dainą „Elle Me Dit“, Mika pasikvietė vaikiną iš publikos, kuris jam išvertė jo dainos žodžius į lietuvių kalbą.

„Aš nenoriu šokti“, - lietuviškai rėkė atlikėjas, po to pridėjęs „Noriu, noriu“.

Koncertą vainikavo daina „Last party“, kurioje Mika dainavo angliškai „Tai buvo geriausias mano praleistas laikas“, o publika klykdama bei trypdama pritarė atlikėjui. Šis laikas buvo išties įsimintinas.
 

 
Google translator :uk:

 

Today Zalgiris Arena concert eccentric British singer and songwriter Mika. This concert is part of the global tour, tour, during which the singer presents his latest album "No Place in Heaven."

This latest, already fourth studio album the singer appeared in 2015. 15 June. and many countries immediately got to hit the Top - 10 ", while Italy has become even gold. Artist has already sold more than 10 million records copies in 32 countries. The singer is also one of the most important French award - the Order of Arts and Literature - Honour.

For the first time Mika visited Lithuania in 2010, when organized memorable performance during the Sea Festival. So far, there have been fans well remember the colorful, full of energy and wildly expressive artist show.

Today's concert - is no exception. The singer's performance was the same as he himself has an outstanding, constantly glowing colors, good emotions and the energy and enthusiasm. This expressive show charmed not only the musical side, but also visual. Mika is widely known for his professional stage preparation, exceptional energy, commitment to the public and, indeed, a genuine relationship with the audience.

It is a great feeling, and during the concert, some fans want, full voice, approvingly sang along with the artist so well-known songs, which have become the singer's hits and new songs, which reflect its consistent development.

Scene fulfillment was highly professional: the ever-changing colors, decorations, which embodied the gates of Paradise, intervening between the city of skyscrapers. Heaven and God revealed the item perfectly sharp notes "Paradise."

At the beginning of the concert performer Lithuanian saluted and, turning to God in prayer, he began to say that we should all accept, despite our cultural differences.

The show started in the song "Big Girl You're Beautiful," which listeners instantly the sight very positively and forced to dance and sing along. It seems that we were moved from Zalgiris arena into a real musical paradise, in which each of us welcome and happy.

"One thing we exposes more than nudity - singing. Let me show you to yourself so that you can show me who you are "- said the singer, adding that he is visited in Vilnius and Klaipeda, and it was time for him to know Kaunas, and we - each other.

Mika concert gave all his energy to the audience and once again convinced the audience that he is a true professional. Scene artistry and permanent dance movements, combined with a hint of changing lights and subjugated every listener in his Paradise show.

The performance of the song "Grace Kelly" by Mika even started to play the piano, from which instantly fired thousands of confetti glitter, which left every listener with a smile on his face.

"Sing like you're the last people on the planet, screaming away from all the others, singing without any shame," - invited performer, forcing even the most indifferent to sing the song "Underwater".

When playing the piano, and just like the surface of the drum, this approach has shown exceptional both in music and in its fulfillment. Thus reviving again his hit "Lollipop."

Concert enjoyed not only adults, but also the small audience, who could not nustygti place. Spectacle was special for everyone. As mentioned by the performer himself, despite all our differences. Audience applause and whistling singer left speechless. Arena could be heard trampling waves. The tribune trembled from šokančiųjų number.

"It does not seem like a concert. It seems that we just let a good time ", - the singer laughed. "When on tour for more than ten years, sometimes it's a concert, sometimes - something much more, thank you for that," - continuing thanked Mika.

One of the most memorable songs, "Happy Endings" made all the audience to sing from the heart. After her performance, Mika knelt before the audience and repeated all the favorite songs of the chorus, after which the audience raged like crazy.

The song "Elle Me Dit" Mika called the guy from the audience, which he translated the lyrics into the Lithuanian language.

"I do not want to dance" - Lithuanian shouted the singer, then of adding "I want, I want."

The concert culminated in the song "Last Party," which Mika sang in English, "It was the best of my time spent, and the audience cried and trypdama the singers. This time was a truly memorable experience.

 

 

Pics

post-18723-0-41098700-1464041099_thumb.jpg

post-18723-0-50553900-1464041101_thumb.jpg

post-18723-0-92706600-1464041102_thumb.jpg

post-18723-0-03543700-1464041104_thumb.jpg

post-18723-0-89082200-1464041123_thumb.jpg

post-18723-0-53312500-1464041126_thumb.jpg

post-18723-0-47162200-1464041128_thumb.jpg

post-18723-0-30775500-1464041130_thumb.jpg

post-18723-0-78292100-1464041131_thumb.jpg

post-18723-0-66124300-1464041132_thumb.jpg

post-18723-0-77217100-1464041182_thumb.jpg

post-18723-0-20223300-1464041184_thumb.jpg

post-18723-0-47234300-1464041255_thumb.jpg

post-18723-0-92057800-1464041280_thumb.jpg

post-18723-0-70494200-1464041308_thumb.jpg

post-18723-0-45098000-1464041340_thumb.jpg

post-18723-0-83174800-1464041342_thumb.jpg

post-18723-0-92239500-1464041351_thumb.jpg

post-18723-0-43291300-1464041353_thumb.jpg

post-18723-0-24846900-1464041378_thumb.jpg

post-18723-0-10101200-1464041380_thumb.jpg

post-18723-0-32169300-1464041381_thumb.jpg

post-18723-0-61241600-1464041382_thumb.jpg

post-18723-0-41955600-1464041413_thumb.jpg

post-18723-0-03849800-1464041416_thumb.jpg

post-18723-0-96636600-1464041483_thumb.jpg

post-18723-0-16300600-1464041510_thumb.jpg

post-18723-0-29979500-1464041532_thumb.jpg

post-18723-0-69661700-1464041549_thumb.jpg

post-18723-0-60977300-1464041576_thumb.jpg

 

 

 

 

 

 

Edited by Kumazzz
updating
 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

tv3.lt

http://www.tv3.lt/naujiena/871729/laukia-galingas-sou-i-kauna-atlikeja-mika-atlydejo-visa-armija#.V0NlcDfviwY.twitter

Vienas atlikėjo MIKA prašymas papirko visą Kauno publiką

Lietuvių kalba post-18723-0-87512700-1464124046.gif

 


Melomanų savaitė startavo žaismingai – pirmadienį Kauno „Žalgirio“ arenoje koncertą surengė ekstravagantiškasis atlikėjas MIKA. Ryškiausia Britanijos padangės žvaigždė Lietuvos sceną įtraukė į savo pasaulines gastroles, kurių metu pristatinėja naujausią albumą „No Place in Heaven“. 20 val. prasidėjusiame koncerte vakaro žvaigždę apšildė ture jį lydintis duetas „XYLAROO“, kurį renginio svečiai, stovėję arčiausiai scenos esančioje šokių aikštelėje peikė už netinkamai pasirinktą sceninę aprangą.

Kol iš Naujosios Gvinėjos kilę muzikantai publikai demonstravo išskirtinės kūrybos vaisius, grojo gitara ir liaupsino Kauną, už plačių užuolaidų slėpėsi spalvingos MIKA koncerto dekoracijos. Lygiai 21 valandą ant scenos pasirodęs atlikėjas šou pradėjo bažnytiniais vargonų garsais ir kunigiška kalba. Nukritus užuolaidoms prasidėjo šėlsmas. MIKA šokinėjo nuo dėžės ant dėžės, o paskui užgrojo pianinu.

Odos plaukelius pasišiaušti privertė atlikėjo kreipimasis į gerbėjus: „Įsivaizduokite, kad esate vienintelis žmogus šioje planetoje ir stovite kažkur ant aukšto skardžio. Uždainuokite taip, tarsi niekas nesiklausytų." Ką gi, žvaigždės prašymas – gerbėjams įsakymas. „Underwater" – dainavo ir mokantys dainuoti ir ne. Šis sceninis triukas visiškai papirko susirinkusiuosus. Su žiūrovais bendrauja kaip lygus su lygiais Ko gero, dar neteko matyti labiau su publika mokančio bendrauti atlikėjo. Jo nuoširdumas tiesiog paperka. Šiam dainininkui esant ant scenos išties ima atrodyti, tarsi jis kur gilioj miško tankmėj dainuotų pats vienas. „Žinote, man neatrodo, kad aš koncertuoju. Čia ne koncertas, čia kažkas kito. Ačiū jums už tai“, – tarytum ne tik savo, bet ir publikos nuomonę garsiai išsakė MIKA. Labiausiai nuskilo išprotėjusiu vaikinu atlikėjo pavadintam ir į sceną pakviestam lietuvaičiui. Dainininkas jį kaip reikiant apdovanojo dėmesiu. Paprašęs į lietuvių kalbą išversti frazę „jis nori šokti, o aš nenoriu šokti“, ją įpynė į smagią dainą, kurios metu du vyrukai tiesiog nusiaubė sceną.

Išpopuliarėjo žaibišku greičiu Tai – ne pirmas pasaulinio garso žvaigždės vizitas Lietuvoje. Pirmą kartą MIKA čia lankėsi 2010 m. Tąkart pasirodymą surengė Klaipėdos kruizinių laivų terminale vykusios Jūros šventės metu. Tuomet buvo praėję vos keli metai nuo MIKOS karjeros starto. Mat bene didžiausią sėkmę jam atnešė 2006 metų singlas „Relax Take it Easy“. Praėjus dar metams atlikėjas išleido dar vieną „bombą“ – hitu tapusią dainą „Grace Kelly“. Šis kūrinys libaniečių kilmės atlikėjui užtvirtino sėkmę. Dainos įrašų kopijos greitai buvo parduotos 3 milijonų egzempliorių tiražu. Neatsiliko ir debiutinis dainininko albumas – „LIFE IN CARTOON MOTION“ žaibiškai tapo perkamiausiu ne tik Britanijoje, bet ir daugelyje kitų šalių. Antrasis studijinis albumas „The Boy Who Knew Too Much“ pateko į dešimtukus daugelyje šalių, o trečiajame „The Origin of Love“ Mika bendradarbiavo su tokiomis žvaigždėmis kaip Pharrel Williams, Ariana Grande, Nick Littlemore, ir kitais. Vaizdo klipas „The Popular Song“ duete su Ariana Grande, Amerikos „Nickelodeon“ sensacija, internete jau yra peržiūrėtas daugiau kaip 118 milijonų kartų. Naujausias, jau ketvirtas, studijinis dainininko albumas „No Place in Heaven“ pasirodė 2015 m. birželio 15 d., daugelyje šalių iškart pateko į hitų „Top – 10“, o Italijoje jau tapo auksiniu. Atlikėjas ne kartą nominuotas svarbiausiems muzikos apdovanojimams, kurių ne vieną laimėjo – tai „World Music Awards“, „Grammy“, „MTV Awards“ Europoje, Azijoje, Australijoje ir Japonijoje, „Capital Radio Awards“, „Vodafone“, „Virgin Media“, „Q Magazine“, Britų muzikos apdovanojimai, „Ivor Novello“ premija ir daugelis kitų. Taip pat dainininkas yra apdovanotas ir bene svarbiausiu prancūzišku apdovanojimu. Jam skirtas Literatūros ir menų ordinas. Jau ilgus metus populiarus atlikėjas gavo progą atsisėsti į jaukią britiškojo „X Faktoriaus“ kėdę. Čia, kaip ir kiti komisijos nariai, jis ieško talentų. Ryškiaspalvei asmenybei tai – vieni juokai. Už puikius aktorinius sugebėjimus vertinamas atlikėjas jau yra pardavęs daugiau kaip 10 milijonų įrašų kopijų 32 pasaulio šalyse. Į Lietuvą atlydėjo mama MIKA į Lietuvą atvyko pirmadienį po pietų. Čia jis atskrido su savo mama. Štai jo keturiasdešimties žmonių muzikantų ir techninio personalo kolektyvas mūsų šalyje pasirodė ankstų pirmadienio rytą. Grupė atkeliavo miegamaisiais autobusais, juos lydėjo ir sunkvežimiai su visa koncertui reikalinga garso ir apšvietimo įranga. Čia jie atskubėjo po vakarykščio koncerto Rygoje. Ypatingų pageidavimų organizatoriams atlikėjo vadyba nepateikė, tik prašė parūpinti 80 rankšluosčių, į persirengimo kambarius patiekti ekologiškų vaisių ir daržovių, humuso, alkoholinių ir gaiviųjų gėrimų, o taip pat kramtomosios gumos.

 

 

 

Google translator :uk:

 

 

One artist MIKA request bribed the entire audience Kaunas


Music lovers started playfully week - Monday Kaunas Zalgiris Arena concert held ekstravagantiškasis singer MIKA. The brightest star in the British sky scene Lithuania has incorporated into its global tour, which is representing the latest album "No Place in Heaven." For 20 hours. We began in the evening star concert tour opened for an accompanying duo XYLAROO, which guests of the event, standing closest to the scene in the dance floor rebuked for not properly selected scenic outfit.

While in New Guinea, the musicians come to the audience demonstrated exceptional creativity fruit, played guitar and sang the praises of Kaunas, the broad curtain hiding colorful MIKA concert scenery. Just 21 hours on the scene show singer began ecclesiastical organ sounds and priestly language. Curtain falls spree began. MIKA jumped from the box on the box, and then began to play the piano.

Skin hairs stand on end forced the artist appeal to fans: "Imagine that you are the only person on this planet, and you are standing somewhere on a high cliff. Raise a Song, as if listening for nothing. "Well, the star application - for fans of the order." Underwater "- singing and learning to sing and no. This stage trick completely bribed attendees. Communicates with the audience related to equal probably have never seen more with the audience knows how to communicate the artist. His sincerity simply corrupted. This singer is on the stage really begins to look as if it where deep forest thicket sing alone. "You know, I do not think I perform. This is not a concert, here's something else. Thank you for that, "- as if not only his, but also public opinion loudly expressed MIKA. Most Nuskilo crazy guy to named artist and the scene invited from Lithuanians. Singer him properly awarded attention. The request of the Lithuanian language translation of the phrase, "He wants to dance, and I do not want to dance, it had incorporated into a fun song, during which two guys just swept the scene.

It became popular in lightning speed - is not the first world-famous stars visit Lithuania. For the first time MIKA visited here in 2010. This time the show held in Klaipeda cruise ship terminal which took place during the Sea Festival. Then it was just a few years after MIKOS career start. For perhaps the greatest success he brought the 2006 single "Relax Take It Easy." After another year singer has released another "bomb" - which became a hit song "Grace Kelly." This piece of Lebanese origin performer fasten success. Tracks record copies were quickly sold 3 million copies. Closely followed by the singer's debut album - "LIFE IN CARTOON MOTION" instantly became the most, not only in Britain but also in many other countries. The second studio album, The Boy Who Knew Too Much "hit the top ten in many countries, and the third," The Origin of Love "Mika worked with stars such as Pharrel Williams, Ariana Grande, Nick Littlemore, and others. Music Video "The Best Song" duet with Ariana Grande, American Nickelodeon sensation on the Internet already has had more than 118 million times. The newest, the fourth, the singer's studio album "No Place in Heaven" appeared in 2015. 15 June., in many countries at once got to hit the Top - 10 ", while Italy has become the gold. Artist repeatedly nominated for the most important music awards, which no one won - this is the "World Music Awards, Grammys, MTV Awards in Europe, Asia, Australia and Japan," Capital Radio Awards, Vodafone, Virgin Media "Q Magazine, the British music Awards, Ivor Novello Award and many others. Also, the singer is awarded and perhaps the most important French award. He intended to literature and the arts medal. For many years a popular singer got the chance to sit down in a comfortable the British "X Factor" chair. Here, as well as other members of the commission, he is looking for talent. Brightly colored personality is - a piece of cake. For excellent acting abilities valued singer has already sold more than 10 million records copies in 32 countries.

 

In Lithuania he escorted the mother MIKA arrived in Lithuania on Monday afternoon.

Here he arrived with his mother. Here is his forty musicians and technical staff team in our country appeared in the early hours of Monday morning. The group came bedrooms buses, and trucks were accompanied with all the necessary concert sound and lighting equipment. Here they ran down after yesterday's concert in Riga. Special requests organizers artist management has not only asked to provide 80 towels in the locker rooms serving organic fruits and vegetables, humus, alcoholic and soft drinks, as well as chewing gum.

 

 

 

 

Pics

 

 

post-18723-0-60075800-1464049992_thumb.jpg

post-18723-0-95298200-1464049994_thumb.jpg

post-18723-0-36252700-1464049997_thumb.jpg

post-18723-0-42753300-1464050000_thumb.jpg

post-18723-0-50006800-1464050045_thumb.jpg

post-18723-0-85018500-1464050059_thumb.jpg

post-18723-0-59832000-1464050083_thumb.jpg

post-18723-0-87182600-1464050085_thumb.jpg

post-18723-0-97433800-1464050087_thumb.jpg

post-18723-0-75290800-1464050090_thumb.jpg

post-18723-0-63643600-1464050109_thumb.jpg

post-18723-0-80549400-1464050111_thumb.jpg

post-18723-0-65979000-1464050113_thumb.jpg

post-18723-0-57595000-1464050135_thumb.jpg

post-18723-0-92880800-1464050166_thumb.jpg

post-18723-0-20792800-1464050169_thumb.jpg

post-18723-0-63046900-1464050229_thumb.jpg

post-18723-0-08700200-1464050257_thumb.jpg

post-18723-0-73765100-1464050280_thumb.jpg

post-18723-0-16175600-1464050283_thumb.jpg

post-18723-0-27767500-1464050285_thumb.jpg

post-18723-0-27708400-1464050287_thumb.jpg

post-18723-0-18420200-1464050322_thumb.jpg

post-18723-0-08872100-1464050365_thumb.jpg

post-18723-0-62879900-1464050384_thumb.jpg

post-18723-0-00872400-1464050436_thumb.jpg

post-18723-0-65656100-1464050438_thumb.jpg

post-18723-0-30800900-1464050440_thumb.jpg

post-18723-0-48366300-1464050460_thumb.jpg

post-18723-0-39223400-1464050462_thumb.jpg

post-18723-0-02059800-1464050485_thumb.jpg

post-18723-0-46915500-1464050599_thumb.jpg

post-18723-0-62734900-1464050615_thumb.jpg

post-18723-0-33263100-1464050634_thumb.jpg

post-18723-0-30592100-1464050652_thumb.jpg

post-18723-0-14055900-1464050722_thumb.jpg

post-18723-0-85543700-1464050726_thumb.jpg

post-18723-0-21864700-1464050729_thumb.jpg

post-18723-0-99478600-1464050730_thumb.jpg

post-18723-0-68715000-1464050769_thumb.jpg

post-18723-0-13321000-1464050809_thumb.jpg

post-18723-0-70059000-1464050853_thumb.jpg

post-18723-0-98511500-1464050940_thumb.jpg

post-18723-0-40477300-1464050959_thumb.jpg

post-18723-0-03963300-1464050981_thumb.jpg

post-18723-0-03874900-1464050997_thumb.jpg

post-18723-0-87854500-1464051015_thumb.jpg

post-18723-0-95501100-1464051034_thumb.jpg

post-18723-0-79430200-1464051049_thumb.jpg

post-18723-0-69862200-1464051067_thumb.jpg

post-18723-0-66541200-1464051088_thumb.jpg

post-18723-0-17900600-1464051116_thumb.jpg

 

 

 

Edited by Kumazzz
updating
 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

15mn

 

VIDEOS

Edited by Kumazzz
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

VIDEOS

 

http://tv.lrytas.lt/?id=14640683711463105560

Britų žvaigždė Mika šokdino visą „Žalgirio“ areną

Didžiosios Britanijos popžvaigždė Mika pirmadienio vakarą surengė antrąjį pasimatymą su Lietuva – naująjį savo šou surengė Kauno „Žalgirio“ arenoje. Siųskite savo vaizdo įrašus ir užsidirbkite 100 eurų!

Savo įrašą galite patalpinti čia: http://videobumas.lrytas.lt/

 

YouTube

 

http://tv.lrytas.lt/?id=14640682511461770102

Popžvaigždė Mika koncerto metu uždainavo lietuviškai

Didžiosios Britanijos popžvaigždė Mika pirmadienio vakarą surengė antrąjį pasimatymą su Lietuva – naująjį savo šou surengė Kauno „Žalgirio“ arenoje. Mika kartu su lietuviu gerbėju uždainavo lietuviškai ,,Aš noriu šokti". Dėkojame vaizdo įrašą siuntusiam žiūrovui. Taip pat primename, kad ir Jūs galite siųsti savo įspūdžius iš koncertų, renginių ar kitų įvykių ir pretenduoti į 100 eurų laimėjimą!

Savo įrašą galite patalpinti čia: http://videobumas.lrytas.lt/

 

YouTube

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

lrytas.lt

 

http://zmones.lrytas.lt/muzika/kaip-spalvingame-cirke-britu-zvaigzde-mika-selo-su-kaunieciais.htm

 

Kaip spalvingame cirke: britų žvaigždė Mika šėlo su kauniečiais

 

Lietuvių kalba post-18723-0-13872200-1464125250.gif

 


Didžiosios Britanijos popžvaigždė Mika pirmadienio vakarą surengė antrąjį pasimatymą su Lietuva – naująjį savo šou surengė Kauno „Žalgirio“ arenoje.


Libane gimęs dainininkas išgarsėjo prieš dešimtmetį – kai jo kūrinius „Grace Kelly“ ir „Relax, Take It Easy“ be perstojo transliavo visos populiariausios radijo stotys.

Debiutinis Mikos albumas „Life In Cartoon Motion“ buvo parduodamas taip gerai, kad šiam dainininkui buvo prognozuojama ilgalaikė pasaulinė šlovė – melodinga, saldi, gerą nuotaiką skleidžianti muzika, aukštaūgio krepšininko artistiškumas, manieros ir įspūdingas balsas atrodė tiesiog neatremiamas sėkmės receptas. Mika net lygintas su legendinės grupės „Queen“ dainininku Freddie Mercury – tiesa, tai pačiam 32-ejų atlikėjui nelabai patinka.

Laikas prognozes pakoregavo – gimtojoje Didžiojoje Britanijoje dainininkas nebeužpildo didžiausių arenų, tačiau pernai išleistas ketvirtasis jo albumas „No Place In Heaven“ buvo populiarus žemyninėje Europoje. Ypač – Prancūzijoje ir Italijoje, kur Mika dirba ir populiarių TV muzikinių šou teisėju.

Kūriniai „Underwater“, „Rain“, „Big Girl (You Are Beautiful)“ – šie ir kiti Mikos hitai taip greitai įsismelkia į atmintį, kad nuo karjeros pradžios jis neišvengia klausimų, kada dalyvaus „Eurovizijoje“.

„Kol kas neplanuoju. Man labai nepatinka, kad ten daug visokių scenos triukų, kuriais siekiama išsiskirti, taip kompensuojant dainos trūkumus. Man patinka kvailioti scenoje, bet tai daryti reikia su gera daina.
REKLAMA

Nepatinka ir politika, o jos „Eurovizijoje“ matau daug. Ypač dabar, kai ieškoma būdų sutvirtinti Europos vienybę. Nemanau, kad tai reikėtų daryti dainomis. Visos tos dainos apie vienybę ir draugystę – tai prastai kvepianti muzikinė propaganda“, – „Lietuvos rytui“ sakė Mika.

Kviesdamas į savo koncertą, jis lietuvius ragino nedvejoti ir užsukti net tuos, kurie paprastai privengia popmuzikos renginių.

„Visi, kurie buvo mano šou, žino, kad bandau porai valandų sukurti kitokį pasaulį. Labiausiai džiaugiuosi, kad į mano koncertus ateina visi – nuo pensininkų iki jaunų hipsterių ir šeimų su vaikais, nuo puošeivų iki kuklių moksliukų.

Ir visi žmonės, kurie kitomis aplinkybėmis niekaip neatsidurtų viename kambaryje, atsipalaiduoja ir dūksta kartu. Fantastiškas jausmas“, – sakė dainininkas.

Prieš šešerius metus Mika jau koncertavo Lietuvoje – tąkart spalvingą šou surengė Jūros šventėje Klaipėdoje.

Šįkart jis užsuko į Kauną – dar ryte keliais autobusais atvažiavo 40 žmonių dainininko komanda, o apie 17 valandą automobiliu iš Rygos (kur koncertavo sekmadienį) atriedėjo ir pagrindinė vakaro žvaigždė.

Tiesa, vienas – nors išvakarėse Rygoje koncertą stebėjo ir jo motina, į Lietuvą ji neatvyko – pirmadienį grįžo namo į Didžiąją Britaniją.

Trumpai parepetavęs, dainininkas nuėjo ilsėtis, o 20 valandą susirinkusius žiūrovus pasitiko „apšildytojos“ – duetas „Xylaroo“.

Iš Papua Naujosios Gvinėjos kilusios seserys Holly ir Coco Chant, kurias galima vadinti tikromis pasaulio pilietėmis: jos yra gyvenusios Honkonge, Filipinuose, Šri Lankoje ir Šveicarijoje, grupę sukūrė Didžiojoje Britanijoje ir ten daro muzikinę karjerą.

Debiutinį albumą šįmet išleisiančios merginos jau vadinamos britų „indie-folk“ muzikos viltimi, tačiau gastrolės su Mika – kol kas ryškiausias jų žygis į užsienį.

Mikos dekoracijas dengiant didžiulei užuolaidai, merginos scenoje atrodė pažeidžiamos ir kuklios. Du švelnūs balsai, viena akustinė gitara ir kantri legendos Johnny Casho įkvėptos dainos – tai ir visi jų ginklai.

Tiesa, dar buvo „Arctic Monkeys“ („I Bet You Look Good On The Dancefloor“) ir Glorios Gaynor dainų („I Will Survive“) perdirbiniai. Žiūrovai mandagiai plojo, bet sunku įsivaizduoti, kad po šio pasirodymo „Xylaroo“ rado daug naujų gerbėjų Lietuvoje.

Žiūrovų, beje, ne tiek, kiek galbūt laukta. Šiltą pavasario vakarą į areną atėjo keli tūkstančiai žmonių, tačiau viršutinės tribūnos – uždengtos, o parteryje – irgi sočiai vietos šokti.

Tiesa, Rygoje sekmadienį, pasakojama, žiūrovų buvo mažiau. Šilti orai, kiek „nusėdusi“ artisto žvaigždė – priežasčių, kodėl Mikos koncertuose salės nėra sausakimšos, galima surasti daug.

Bet atėjusieji neturėjo dėl ko nusivilti. Devintą vakaro užuolaida krito – ir nuo pirmos akimirkos buvo aišku, kad šis vakaras tikrai nebus nuobodus.

Žydra ir balta spalvomis nudažytas namelis ant ratų, didžiuliai švytintys ženklai su angliškais užrašais „dangus“ ir „rojus“, daug spalvingų dekoracijų, konfeti patrankos – Mikos pasirodymai visada primena fantastišką atrakcionų parką, kuriame pats dainininkas imasi nepavargstančio linksmintojo, kartais – net klouno vaidmens.

Šis šou – ne išimtis. Užgesus šviesoms, ant raudono podiumo žengęs dainininkas sukalbėjo maldą, kurios esmė – pasaulis pilnas įvairių žmonių, aukštų, žemų, prancūzų, lietuvių, anglų, piktų, linksmų, bet storulių niekad nebus per daug.

Puiki įžanga į himną apie apkūnių moterų grožį „Big Girl (You Are Beautiful)“, kuris ir pradėjo teatrališką Mikos koncertą.

Užsikoręs ant pianino ir balansuodamas ant jo kaip ant banglentės, britas lietuvius išjudino per porą minučių – paraginęs „padaryti kai ką baisiau nei apsinuoginti – padainuoti kartu“.

Bendrumas ir sugebėjimas užvesti – bruožas, kurio iš Mikos neatims niekas. Nusimetęs fraką, per antrąjį kūrinį „Talk About You“ sugebėjo priversti lietuvius dainuoti taip darniai ir garsiai, jog galėjai patikėti, kad salėje žmonių – dvigubai daugiau.

Ir taip – visą koncertą. Ant kelių dramatiškai krentantis, išmoktas lietuviškas frazes kartojantis, iki prakaito scenoje dūkstantis dainininkas – galbūt ne kiekvieno skoniui, bet tobulai išmanantis žiūrovų linksminimo meną.

Jo darbas – padaryti, kad nuo kėdžių pakiltų net didžiausi skeptikai, ir Mika tai sugeba – kita vertus, programoje turint tokius hitus kaip „Lollipop“ ar „Love Today“, tai nėra taip jau sudėtinga.

Didžiausią savo hitą „Grace Kelly“ Mika pradėjo prietemoje, o tada scena įsižiebė visomis vaivorykštės spalvomis, ant žiūrovų galvų pasipylė aukso spalvos konfeti. Tokių galingų energijos pliūpsnių koncerte buvo ne vienas ir ne penki.

Kūriniui „Elle me dit“ Mika į sceną pasikvietė vieną žiūrovą, liepė versti porą dainos frazių į lietuvių kalbą, tada pasodino ant pianino ir dalį dainos plėšė, pasiskolinęs iš jo akinius.

Po lyriškos dainos „Happy Ending“ jis porą minučių tildė lietuvius, o tada priedainį dar sykį sudainavo be mikrofono.

Atrodo, lietuvių energija ir šiluma sužavėjo ir patį dainininką. „Atrodo, kad mes ne koncertuojame, o tiesiog linksminamės. Žinote, kai gastroliuoji dešimt metų, supranti – būna koncertai, o būna kažkas visiškai kito. Šį vakarą yra kažkas kito. Ačiū jums“, – dėkojo Mika.

Vakaras, kuriame karaliavo popmuzika be jokių pretenzijų – toks pirmadienį surengtas Kaune, su kuriuo, apgailestavo Mika, jis susipažino tik dabar, po Vilniaus ir Klaipėdos.

Ar bus dar vienas toks susitikimas? Sunku atsakyti, tai priklausys nuo paties Mikos karjeros kreivės. Kita vertus, nemažai prie scenos susigrūdusių jaunų vaikinų ir merginų su dainininku žodis žodin plėšė naujesnius jo kūrinius, o ne senuosius, jį išgarsinusius hitus.

Panašu, kad Mikos partija dar toli gražu nesužaista iki pabaigos – ir netrūksta norinčių stebėti, koks bus kitas charizmatiško dainininko ėjimas.

 

 

 

Google translator :uk:

 

 

As colorful circus: the British star Mika raged with Kaunas residents

British pop star Mika on Monday evening held a second date with Lithuania - his new show hosted Kaunas Zalgiris arena.


Lebanon born singer shot to fame a decade ago - when it works, "Grace Kelly" and "Relax, Take It Easy" continuously broadcast on all major radio stations.

Mika's debut album Life In Cartoon Motion "was sold so well that the singer was predicted long-term global glory - melodic, sweet, good mood spreads music, tall basketball artistry, manners and impressive voice seemed simply irresistible recipe for success. Mika even compared with the legendary Queen singer Freddie Mercury - the truth, it's the same 32-performer Blues will not like it.

Time adjusted forecasts - native UK singer nebeužpildo biggest arenas, but last year released his fourth album "No Place In Heaven" was popular in mainland Europe. Especially - in France and Italy, where Mika is working and popular TV music show judge.

Works Underwater "," Rain "," Big Girl (You Are Beautiful) "- these and other Mikos hits as quickly penetrates into memory, that from the beginning of the career he is not without questions, which will take part in" Eurovision ".

"So far, not planning. I really do not like that there's a lot of all sorts of stage tricks, designed to stand out, so to compensate for deficiencies in the song. I like to fool around on stage, but this should be done with a good song.
ADVERTISING

Dislike and policy, and its "Eurovision" I see a lot. Especially now, when looking for ways to strengthen the unity of Europe. I do not think that this should be done songs. All these songs about unity and friendship - it is poorly scented musical propaganda "-" Lithuanian morning "said Mika.

In a rallying call to his concert, he urged Lithuanians do not hesitate to stop by even those who usually are rather afraid of pop music events.

"Anyone who has been in my show knows that I try a couple of hours to create a different world. Most pleased that comes to my concerts all - from pensioners to young hipsters and families with children, from fashion plate to modest nerd.

And all the people who in other circumstances, no way not placed in one room, relax and DŪKŠTA together. Fantastic feeling ", - said the singer.

Six years ago, Mika has performed in Lithuania - on that occasion a colorful show held in Klaipeda Sea Festival.

This time he went to Kaunas - the next morning, several buses arrived at the singer's team of 40 people, and about 17 hours by car from Riga (where concerts Sunday) atriedėjo and the main star of the evening.

True, one - though on the eve of the concert in Riga and watched his mother, she did not come to Lithuania - on Monday returned home to Britain.

Briefly parepetavęs, the singer went to rest, and 20 hour crowd greeted "apšildytojos - duo Xylaroo.

In Papua New Guinea come sisters Holly and Coco Chant, which can be called certain nationals, the world: they have lived in Hong Kong, the Philippines, Sri Lanka and Switzerland, the group has developed in the UK and there doing a musical career.

Debut album this year išleisiančios girls already called the British "indie-folk" music in hope, but with Mika tour - so far the brightest of their tour abroad.

Mikos decorations huge curtain coating, the girls on stage seemed vulnerable and modest. Two soft voices, one acoustic guitar and country legend Johnny Cash inspired the song - it's all their weapons.

True, there were Arctic Monkeys ( "I Bet You Look Good On The Dancefloor") and Gloria Gaynor song ( "I Will Survive") remixes. The crowd clapped politely, but it's hard to imagine that after the appearance of "Xylaroo found a lot of new fans in Lithuania.

The audience, by the way, not as much as might awaited. A warm spring evening in the arena came a few thousand people, but the upper grandstands - covered and the party - too full, space to jump.

True, in Riga on Sunday, tells viewers were less. Warm weather, how far has deposited "Artist of the star - the reasons why Mika concert hall is not packed, it is possible to find a lot.

But who came not for you disappointed. On the ninth night curtain fell - and from the first moment it was clear that this evening certainly will not be boring.

Light blue and white painted house on wheels, large luminous signs with English words "heaven" and "Paradise", a lot of colorful decorations, confetti cannon - Mika performances always reminds fantastic amusement park, where the same singer take the restless entertainer, sometimes - even the clown's role .

This show - is no exception. After stalling of the beam on the red podium set foot singer recited the prayer, the essence of which - the world is full of different people, high, low, French, Lithuanian, English, angry, funny, but Storulių never be too much.

A great introduction to a hymn about the voluptuous beauty of women "Big Girl (You Are Beautiful)" which began theatrical Mika concert.

Užsikoręs on the piano and balancing on it like on a surfboard, British Lithuanians stirred up within a couple of minutes - urged "to do something worse than the strip - to sing together."

Togetherness and the ability to start - a feature that no one take away from Micah. Folded tailcoat, the second track "Talk About You" managed to force the Lithuanians sing so harmoniously and loud that one could believe that the people in the hall - twice as much.

And so - the entire concert. Out on the road dramatically falling learned Lithuanian phrases repeated, until the sweat on stage raving singer - perhaps not everyone's taste, but perfectly versed in the art audience amusement.

His job - to do that from the chair to rise even the biggest skeptics, and Mika is able to do - on the other hand, the program with hits like "Lollipop" or "Love Today", it is not so difficult.

His biggest hit "Grace Kelly by Mika started at dusk, and then the scene to illuminate all the colors of the rainbow, the crowd heads sprinkled gold-colored confetti. Such powerful energy bursts concert was not one and not five.

Piece Elle me dit Mika called to the scene of one viewer, ordered a couple of songs to translate phrases into the Lithuanian language, then sit on the piano and the song of the plundered, borrowed from his glasses.

After the lyric of the song "Happy Ending" for a couple of minutes tilde Lithuanians, and then again the chorus sang without a microphone.

It seems Lithuanian energy and heat and fascinated same singer. "It seems that we do not give concerts, and just have fun. You know, when on tour in ten years, you know - there are concerts, which is something completely different. This evening is something else. Thank you "- Thank you, Mika.

The evening, which reigned in pop music with no claims - that Monday was held in Kaunas, with whom regretted Mika, he met only now, after the Vilnius and Klaipeda.

Will there be another such meeting? It is difficult to answer, it will depend on the Mikos career curve. On the other hand, many of the crowded scene of young boys and girls with the singer word for word tore his more recent works, rather than the old, who made his name it hits.

It seems that Mika party is far from nesužaista to the end - and no shortage of wanting to monitor what the next move charismatic singer.

 

 

 

 

PICS

 

 

post-18723-0-63840000-1464081929_thumb.jpg

post-18723-0-73276300-1464081955_thumb.jpg

post-18723-0-61075400-1464082026_thumb.jpg

post-18723-0-79723800-1464081987_thumb.jpg

post-18723-0-83006300-1464082047_thumb.jpg

post-18723-0-14211200-1464082126_thumb.jpg

post-18723-0-98294400-1464082141_thumb.jpg

post-18723-0-44285100-1464082161_thumb.jpg

post-18723-0-42320300-1464082181_thumb.jpg

post-18723-0-66383700-1464082201_thumb.jpg

post-18723-0-54478900-1464082217_thumb.jpg

post-18723-0-37172800-1464082231_thumb.jpg

post-18723-0-77439500-1464082247_thumb.jpg

post-18723-0-72642700-1464082265_thumb.jpg

post-18723-0-39568800-1464082280_thumb.jpg

post-18723-0-94287300-1464082330_thumb.jpg

post-18723-0-23904300-1464082349_thumb.jpg

post-18723-0-95530200-1464082368_thumb.jpg

post-18723-0-31539500-1464082398_thumb.jpg

post-18723-0-92843900-1464082436_thumb.jpg

post-18723-0-54082100-1464082459_thumb.jpg

post-18723-0-18238100-1464082481_thumb.jpg

 

 

 

 

VIDEOS

 

http://tv.lrytas.lt/?id=14640683711463105560

Britų žvaigždė Mika šokdino visą „Žalgirio“ areną

Didžiosios Britanijos popžvaigždė Mika pirmadienio vakarą surengė antrąjį pasimatymą su Lietuva – naująjį savo šou surengė Kauno „Žalgirio“ arenoje. Siųskite savo vaizdo įrašus ir užsidirbkite 100 eurų!

Savo įrašą galite patalpinti čia: http://videobumas.lrytas.lt/

 

YouTube

 

http://tv.lrytas.lt/?id=14640682511461770102

Popžvaigždė Mika koncerto metu uždainavo lietuviškai

Didžiosios Britanijos popžvaigždė Mika pirmadienio vakarą surengė antrąjį pasimatymą su Lietuva – naująjį savo šou surengė Kauno „Žalgirio“ arenoje. Mika kartu su lietuviu gerbėju uždainavo lietuviškai ,,Aš noriu šokti". Dėkojame vaizdo įrašą siuntusiam žiūrovui. Taip pat primename, kad ir Jūs galite siųsti savo įspūdžius iš koncertų, renginių ar kitų įvykių ir pretenduoti į 100 eurų laimėjimą!

Savo įrašą galite patalpinti čia: http://videobumas.lrytas.lt/

 

YouTube

 

Edited by Kumazzz
updating
Link to comment
Share on other sites

Delfi.lt

http://www.delfi.lt/veidai/muzika/mika-kele-ant-koju-kauno-publika.d?id=71348674

 

Mika kėlė ant kojų Kauno publiką

Pirmadienio vakarą „Žalgirio“ arenoje savo koncertą surengė populiarus britų atlikėjas ir dainų kūrėjas Mika. Tai antrasis britų atlikėjo pasirodymas Lietuvoje – prieš šešerius metus Mika surengė koncertą Klaipėdoje. Kad pažįsta Lietuvos publiką Mika koncerto metu priminė ir pats.

 

"Labas vakaras", - nuo scenos nukritus uždangai į kauniečius kreipėsi Mika. Arena šį kartą nebuvo sausakimša.

 

Scenoje Mika pasirodė su penkiais muzikantais. Arenos kampe stovėjo namelis anr ratų, kuris hito "Grace Kelly" metu transformavosi improvizuota mini teatro scena.

 

Savo pasirodymą Mika pradėjo metęs bene didžiausią kozirį - hitą "Big Girls". Vėliau skambėjo senesni, puikiai žinomi kūriniai, tarp kurių įsiterpė naujos atlikėjo dainos.

 

Koncerto viduryje sėdęs prie pianino Mika atliko ir labiausiai jį išgarsinusį hitą "Relax take It Easy".

 

Lyrinio kūrinio "Underwater" metu areną nušvietė mobiliųjų telefonų švieselės.
Audringų ovacijų sulaukė kūriniai „Lollipop“ ir „Happy Ending“. Pastarąjį kūrinį Mika užbaigė įspūdingu vokaliniu pasirodymu – atlikėjas pademonstravo, kad jam mikrofonas nereikalingas tam, kad jo balsas būtų girdimas visoje arenoje.
Netrukus Mika ant scenos pasikvietė žiūrovą, kuris atlikėjui padėjo į lietuvių kalbą išversti vienos iš dainų žodžius.
„Ji nori šokti. Aš nenoriu šokti“, - lietuviškai žodžius bandė tarti Mika. Ne visai tiksliai, bet atlikėjo bandymai kėlė tik geras emocijas ir ovacijas.
Koncerto pabaigoje atlikdamas kūrinį „Last Party“ atlikėjas atsisveikino su publika.

 

„Ačiū, Kaunas!“, - tarė Mika.

Atvyko su mama

Keturiasdešimties žmonių muzikantų ir techninio personalo kolektyvas į Kauną atvyko ankstų pirmadienio rytą po sekmadienio koncerto Rygoje. Grupė atkeliavo miegamaisiais autobusais, juos lydėjo ir sunkvežimiai su visa koncertui reikalinga garso ir apšvietimo įranga. Pats Mika atvyko į „Žalgirio“ areną tiesiai iš Rygos jau gerokai po pietų, kartu su savo mama. Ypatingų pageidavimų organizatoriams atlikėjo vadyba nepateikė, tik prašė parūpinti 80 rankšluosčių, į persirengimo kambarius patiekti ekologiškų vaisių ir daržovių, humuso, alkoholinių ir gaiviųjų gėrimų, o taip pat kramtomosios gumos.


Mika arba Michael Holbrook Penniman Jr. (toks tikrasis dainininko vardas) gimė 1983 m. Beirute, libanietės ir amerikiečio šeimoje. Kai jam tebuvo vieneri, iš karo kamuojamo Libano būsimos žvaigždės šeima persikėlė gyventi į Paryžių, o kai berniukui sukako devyneri – išsikraustė į Londoną. Čia Mika mokėsi prestižinėje Vestminsterio mokykloje ir Karališkajame muzikos koledže. Svaigios karjeros startu jam tapo 2006 m. išleistas singlas „Relax, Take It Easy“, o sėkmę užtvirtino 2007 m. milžiniško populiarumo sulaukęs hitas „Grace Kelly”. Singlas buvo parduotas daugiau kaip 3 milijonų egzempliorių tiražu, o debiutinis albumas „LIFE IN CARTOON MOTION“ akimirksniu tapo Nr.1 Didžiojoje Britanijoje ir dar vienuolikoje kitų šalių.

Antrasis studijinis albumas „The Boy Who Knew Too Much“ pateko į dešimtukus daugelyje šalių, o trečiajame „The Origin of Love“ Mika bendradarbiavo su tokiomis žvaigždėmis kaip Pharrel Williams, Ariana Grande, Nick Littlemore, ir kitais. Vaizdo klipas „The Popular Song“ duete su Ariana Grande, Amerikos „Nickelodeon“ sensacija, internete jau yra peržiūrėtas daugiau kaip 118 milijonų kartų. Naujausias, jau ketvirtas, studijinis dainininko albumas „No Place in Heaven“ pasirodė 2015 m. birželio 15 d., daugelyje šalių iškart pateko į hitų „Top – 10“, o Italijoje jau tapo auksiniu.

Gausybė apdvanojimų

Mika ne kartą buvo nominuotas prestižiniams apdovanojimams, kurių ne vieną laimėjo – tai „World Music Awards“, „Grammy“, „MTV Awards“ Europoje, Azijoje, Australijoje ir Japonijoje, „Capital Radio Awards“, „Vodafone“, „Virgin Media“, „Q Magazine“, Britų muzikos apdovanojimai, „Ivor Novello“ premija ir daugelis kitų.

Dainininkas taip pat yra vieno svarbiausių Prancūzijos apdovanojimų - Literatūros ir menų ordino - kavalierius. Šiuo metu MIKA teisėjauja šou „X faktorius“ Italijoje ir yra prancūziško projekto „Balsas“ mokytojas. Atlikėjas yra pardavęs daugiau kaip 10 milijonų įrašų kopijų 32 pasaulio šalyse. Dainininkas kilęs iš didelės šeimos ir turi vieną brolį bei tris seseris. Viena iš seserų – Yasmin, kurianti DaWack kūrybiniu slapyvardžiu – yra mados dizainerė, ji taip pat yra dviejų pirmųjų brolio albumų viršelių autorė. Be anglų, Mika dar laisvai kalba prancūzų, ispanų ir italų kalbomis, supranta Libano arabų kalbos dialektą. Nors atlikėjas devynerius metus studijavo mandarinų kalbą, kol kas nėra tobulai jos įvaldęs, skirtingai nuo savo trijų seserų, kurios laisvai ja bendrauja.

2010 m. Mika pirmą kartą lankėsi Lietuvoje ir surengė nepamirštamą pasirodymą Jūros šventės metu. Koncertas vyko Klaipėdos kruizinių laivų terminale ir tūkstančiai gerbėjų iki šiol puikiai prisimena spalvingą ir ekspresyvų charizmatiškojo atlikėjo šou.

 

 

Google translator :uk:

 

 

Mika raised on legs Kaunas audience
On Monday evening Zalgiris Arena concert held his popular British singer and songwriter Mika. This is the second British artist appearance Lithuania - six years ago, Mika concert held in Klaipeda. To know the Lithuanian audience Mika concert reminded himself.
"Good evening," - from the stage curtain dropped to Kaunas residents contacted Mika. Arena this time was not busy.
Mika appeared on stage with five musicians. Arena stood in the corner of the wheel house genre that hit "Grace Kelly" during transformed improvised mini-theater scene.
In his appearance, Mika started probably spent on his greatest trump card - hit "Big Girls." Later he sounded older, well-known works, including a new artist came in the song.
The concert in the middle to sit at the piano by Mika and the most it išgarsinusį hit "Relax Take It Easy.
Song track "Underwater" during arena lights lit up the mobile phone.
Thunderous ovations received works "Lollipop" and "Happy Ending". The last track, Mika finished an impressive vocal performance - the singer showed his microphone is not required in order for his voice to be heard throughout the arena.
Soon Mika on stage called for the viewer, who is a performer helped the Lithuanian language translation of one of the lyrics.
"She wants to dance. I do not want to dance "- Lithuanian tried to say the words of Micah. Not quite accurate, but the artist attempts caused only positive emotions and applauded.
The concert at the end of the performance piece "Last Party" singer said goodbye to the audience.
"Thank you, Kaunas!" - Said Mika.

He arrived with mom

Forty musicians and technical staff team to Kaunas arrived early on Monday morning after a Sunday concert in Riga. The group came bedrooms buses, and trucks were accompanied with all the necessary concert sound and lighting equipment. The Mika came to Zalgiris arena directly from Riga is already well in the afternoon, along with his mother. Special requests organizers artist management has not only asked to provide 80 towels in the locker rooms serving organic fruits and vegetables, humus, alcoholic and soft drinks, as well as chewing gum.


Mika or Michael Holbrook PENNIMAN Jr. (The singer's real name) was born in 1983. In Beirut, Lebanese and American families. When he was only one, the embattled Lebanese war of the future stars of the family moved to Paris, and when the boy was nine - moved to London. Here Mika studied at the prestigious Westminster School and the Royal College of Music. Intoxicating Career Starts he became in 2006. released single, "Relax, Take It Easy", and then fix the success of 2007. the huge popularity reached the hit "Grace Kelly." The single has sold more than 3 million copies, and the debut album LIFE IN CARTOON MOTION "instantly became No. 1 in the UK, and in eleven other countries.

The second studio album, The Boy Who Knew Too Much "hit the top ten in many countries, and the third," The Origin of Love "Mika worked with stars such as Pharrel Williams, Ariana Grande, Nick Littlemore, and others. Music Video "The Best Song" duet with Ariana Grande, American Nickelodeon sensation on the Internet already has had more than 118 million times. The newest, the fourth, the singer's studio album "No Place in Heaven" appeared in 2015. 15 June., in many countries at once got to hit the Top - 10 ", while Italy has become the gold.

Numerous Awards

Mika has repeatedly been nominated for the prestigious award, which no one won - this is the "World Music Awards, Grammys, MTV Awards in Europe, Asia, Australia and Japan," Capital Radio Awards, Vodafone, Virgin Media "Q Magazine, the British music Awards, Ivor Novello Award and many others.

The singer is also one of the most important French award - the Order of Arts and Literature - Honour. Currently MIKA judged show "X Factor" in Italy and the French project "Voice" teacher. The performer has sold more than 10 million records copies in 32 countries. The singer comes from a large family and has one brother and three sisters. One of the sisters - Yasmin, creating DaWack creative pseudonym - is a fashion designer, she is also the brother of the first two albums of covers of the author. In English, Mika still speaks fluent French, Spanish and Italian, understands the Lebanese Arabic dialect. Although the singer for nine years studying Mandarin language is not yet perfectly mastered her, unlike her three sisters, who are fluent in that interaction.

2010. Mika visited Lithuania for the first time and held a memorable performance during the Sea Festival. The concert was held in Klaipeda cruise ship terminal and thousands of fans so far has vivid memories of the colorful and expressive charismatic performer show.

 

 

 

Pics

 

 

post-18723-0-36085100-1464092389_thumb.jpg

post-18723-0-14896400-1464092462_thumb.jpg

post-18723-0-84751200-1464092480_thumb.jpg

post-18723-0-14178500-1464092495_thumb.jpg

post-18723-0-46075200-1464092512_thumb.jpg

post-18723-0-71486400-1464092527_thumb.jpg

post-18723-0-02420100-1464092546_thumb.jpg

post-18723-0-38210000-1464092564_thumb.jpg

post-18723-0-18149400-1464092580_thumb.jpg

post-18723-0-49616500-1464092596_thumb.jpg

post-18723-0-51005500-1464092612_thumb.jpg

post-18723-0-58569900-1464092629_thumb.jpg

post-18723-0-42616800-1464092645_thumb.jpg

post-18723-0-71991800-1464092663_thumb.jpg

post-18723-0-74745700-1464092679_thumb.jpg

post-18723-0-30279400-1464092691_thumb.jpg

post-18723-0-19463100-1464092707_thumb.jpg

post-18723-0-20124800-1464092724_thumb.jpg

post-18723-0-73377200-1464092736_thumb.jpg

post-18723-0-35011800-1464092766_thumb.jpg

post-18723-0-54611300-1464092781_thumb.jpg

post-18723-0-61047500-1464092797_thumb.jpg

post-18723-0-00259700-1464092814_thumb.jpg

post-18723-0-65772400-1464092828_thumb.jpg

post-18723-0-49527800-1464092846_thumb.jpg

 

 

 

 

 

Edited by Kumazzz
adding image files
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Heyo! Happy Mika Fan over here!  :naughty: 

Post-gig-depression is starting to kick in. It was amazing, loved every bit of the show. Too emotional to write a very detailed review, just gonna say, that waiting those 6 years (last time he was in Lithuania is 2010) was worth it! Liked this show so much better than the one back in 2010. It was more professional and more sincere, I'd say. People were very into it, Mika kept trowing "thumbs up" and was bowing to the crowd  A LOT. Loved when he said, something like "This doesn't feel like a concert at all, feels like we're all having so much fun". Then he added - "Some concerts feel like concerts and some feel like something else. This tonight feels like something else". The highlight of the night, for me, was when he acapella sang a chorus of Harry Ending, with no mic or anything (he had to make us shut uo, took him couple of minutes, hehe). I had chiiiiils. It was such a powerful moment   :wub:

I'm so very very very proud of the crowd, of the people that were there that night. We were definitely having time of our lives! So much energy, joy and so much love! 

 

Ok, some pics from me.

 

Group pic. Some fans before the show, some I already knew from before, some very very brand new and very very excited! 

 

13256550_1215548241813445_14872722883513

 

(I had ~600 pics on my camera, so I'm gonna share a few) 

 

IMG_0309_zpsy6ysyf63.jpg
 
IMG_0343_zpsu6k5lqy5.jpg
 
IMG_0384_zpsngeinyix.jpg
 
IMG_0411_zpshgtppqcz.jpg
 
IMG_0418_zpsygr3lh4f.jpg
 
IMG_0434_zpstud3ervn.jpg
 
IMG_0444_zpsji9wc4pq.jpg
 
IMG_0456_zpsrjlu0dfx.jpg
 
IMG_0500_zps5cpoezd8.jpg
 
IMG_0525_zps6cekra3o.jpg
 • Like 5
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
 • Create New...

Important Information

Privacy Policy